” Żyjący współcześnie człowiek nierzadko sprawia, że jego stawy są niewłaściwe eksploatowane. Wbrew potocznym opiniom nie jest to związane z intensywnym typem aktywności fizycznej.