lean sklep

Rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w koncepcjach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten wywodzi się z Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych podczas produkcji, a przy tym absolutnie niepotrzebnych. Najistotniejszym celem lean managment jest więc zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w aspekcie siły roboczej jak i wykorzystywanych surowców. Wdrożenie form działania lean management daje szansę uzyskania takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów.
lean materiały szkoleniowe”>produkty wspierające lean”>lean materiały szkoleniowe
Także stosunki wzajemne w zakładzie z reguły poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące rozwiązania z zakresu lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to zdolność dokonania oceny, które elementy procesów są niepotrzebne dla firmy.

Leave a Comments